Menu
menu

1D7A7450J

Om ni undrade vad det var för röd ko som stod i hagen mittemot Tempo så var det mjölkbonden Annika Simm Eriksson i Äppelbo som fått Arla att ställa dit sin uppblåsbara reklamko. På bästa tänkbara plats, precis bredvid E16, stod hon och påminde oss om vår svenska ekomjölk och de öppna landskap hon ger oss.

1D7A7386J

Hästen, människans arbetskamrat och vän sedan 6000 år tillbaka. Hästen har dragit ett tungt lass i historien och var ända till början av 1900-talet den enda kraftkälla som fanns att tillgå innan traktorer och lokomobiler blev tillgängliga för gemene man.

1D7A7397J

Hästar, kor, får och andra djur behöver mycket hö för att överleva vintern. Gräset slogs med lie och hässjades för att torka. Hässjevirket fick stå kvar tills nästa år.

1D7A7405J

Än finns det entusiaster som bevarar de gamla traditionerna

1D7A7408J

Men det mesta av hässjevirket man ser har inte blivit rört på många år. Notera stenröset hässjestörarna står på. Handplockade ur åkern varenda en. Åker man bil i småland är det svårt att undgå alla dess stenmurar, som kan vara hundratals meter långa. ”Stenmurarna i Småland är ett fenomen. Någon har räknat ut att i dessa stenmurar finns 200 miljoner kubikmeter gråsten, eller tillräckligt med material för 75 Cheopspyramider.” Alla dessa stenar plockade för hand och burna på plats, allt för att kunna plöja åkern. Och det räckte inte att göra det ordentligt en gång, moder jord låter det ploppa upp nya stenar hela tiden med hjälp av tjälen. Att forsla undan denna mängd sten är en arbetsinsats en människa av idag inte ens kan föreställa sig, och allt detta för att kunna ha en chans att överleva.

1D7A7413J

1D7A7421J

1D7A7437J

Tidigare gick här riksväg 70. Nu är det lugnt och stilla.